Välkommen till bloggen om Hjärtebarnsturen

Välkommen till bloggen om Hjärtebarnsturen

Hjärtebarnsturen var cykelarrangemang som anordnas till förmån för Hjärtebarnsfonden. 2013 genomfördes Hjärtebarnsturen för första gången. Det var ett arrangemang som sträckte sig över 18 dagar i maj månad där det cyklades 234 mil till förmån för Hjärtebarnsfonden.


Comments are closed.